Ochtenddienst

09-12-2018
10:00 tot 11:30

09-12-2018
10:00 tot 11:30
Locatie
Ichthus College
Vondellaan 4
Veenendaal

Voorganger ds. Dick Westerkamp, Houten
Collecte (1) YFC Veenendaal, (2) Zuidoost Azië
KND voor groep(en)  1 t/m 4, 7,8
KND onderwerp Lucas 1:26-38 - aankondiging van de geboorte van Jezus
Bijzonderheden 2e Advent
Ouderling van dienst Martijn Berensen


Locatie
Ichthus College
Vondellaan 4
Veenendaal