Ochtenddienst

21 juli 2019
10:00 tot 11:30

21 juli 2019
10:00 tot 11:30
Locatie
Ichthus College
Vondellaan 4
Veenendaal

Voorganger Gemeenteledendienst
Collecte Zuidoost Azië
KND voor groep(en) 1 t/m 4
KND onderwerp Lucas 10:38-42 - Jezus bij Marta en Maria
Bijzonderheden Geen
Ouderling van dienst Christa Doornenbal


Locatie
Ichthus College
Vondellaan 4
Veenendaal