Oproep collectedoelen 2023

Binnenkort wordt het collecterooster voor het nieuwe jaar vastgesteld. Als Diaconie zijn we altijd op zoek naar doelen waar gemeenteleden bij betrokken zijn. Het is mogelijk om een verzoek in te dienen namens een doel, om opgenomen te worden in dit rooster.

U kunt dit doen door voor 30 oktober a.s. een bericht te sturen naar diaconie@ngk-veenendaal.nl met hierin uw voorgestelde doel met een korte toelichting/motivatie. Uiteraard is er geen garantie dat het voorgestelde doel wordt opgenomen. De kerkenraad zal in november het rooster voor het komende jaar vaststellen.

Namens de diaconie,
Jacob van den Brink en Harmke Koolstra

30-09-2022