Verlangen naar heelheid

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. (Openbaringen 21:1)

Komende zondag sluiten we het kerkelijke jaar. Vanaf volgende week begint de Adventstijd, waarin we hoopvol de komst van onze Heer verwachten.

In deze dienst wil ik stilstaan bij de eerste woorden van Openbaringen 21. Johannes beschrijft het vierde voleindigingsvisioen. Het betreft het vierde en laatste deel waarin Christus zijn eindoverwinning toont. Dat is het moment waarop Gods Nieuwe wereld in volle glorie doorbreekt. Johannes vertelt wat hij ziet en hoort.

Lees als voorbereiding op de dienst Openbaringen 21 en bedenk of bespreek eens hoe je door je geloof in Jezus toeleeft naar de toekomst. Welk teken van hoop kun je ontdekken?

ds. Hans Vel Tromp

 

19-11-2021