Waar sta je open voor?

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. (Lucas 1:26–27)

Zondag lezen we over de ontmoeting tussen Gabriël en Maria. Lucas, de verhalenverteller, doet verslag van het gesprek tussen een jonge Joodse vrouw en een eeuwenoude hemelse dienaar van God. Dit grote verschil alleen al doet je duizelen. Maria, je zou haar kunnen vinden op Lesbos, of aan de Oekraïense grens. Een mens, die voor de groten van deze aarde totaal geen waarde heeft.

Zij ontmoet Gabriël. Een engel van God, hoogste in rang. We “kennen” hem uit het boek Daniël (hoofdstuk 8 en 9) en ook daar lees je dat hij altijd leeft in de nabijheid van God. In tegenstelling tot de groten van deze aarde, heeft hij wél een bijzondere aandacht voor Maria. Hij heeft namelijk een boodschap van God.

Als ik dit verhaal lees, dan bekruipt mij een dubbel gevoel. Aan de ene kant denk ik: ‘Wauw, dat lijkt mij wel wat. Om zó een boodschap van God te ontvangen.’ Maar aan de andere kant vraag ik mijzelf af: ‘Hoe zou ik reageren? Zou ik het aandurven om te geloven?’ Want de boodschap die Maria ontving, was niet zo maar een boodschap. Haar leven zou op z’n kop komen te staan.

Hoe voel jij jezelf? Waar sta je in het leven? Wat vind je jezelf waard? Heel de bijbel spreekt van God, die mensen aanspreekt op hun geloof. Dus ook u, jij en ik. Zou het voor ons makkelijker zijn, of juist moeilijker? Sta je open voor een radicaal nieuw begin? Lees eens Lucas 1:26–45, bedenk wat van deze ontmoeting zou je willen meenemen in de week naar Kerst?

ds. Hans Vel Tromp

17-12-2021