Aankondiging/Uitnodiging inspiratieavond gebedspastoraat

Op 3 februari 2022 is er een inspiratieavond voor iedereen die betrokken is of wil raken bij gebedsministry in het pastoraat. Gebedspastoraat is een aanvulling op het gewone pastoraat, in die zin dat de focus ligt op gebed en luisteren naar God, die daarin helend aanwezig is. We kennen allemaal het ministrygebed rond de zondagse diensten, maar er is in de gemeente ook echt behoefte aan structureler gebedspastoraat.

Anita Abbring (stafwerker gebed New Wine) en Danielle Los (coördinator gebedspastoraat New Wine) zullen deze avond invulling geven met een Bijbelse basis en uitleg over gebedspastoraat. Verder is er ruimte voor aanbidding en gebedsministry. We hopen dat het velen in Veenendaal zal inspireren om betrokken te raken of met nieuwe ‘geestdrift’ betrokken te zijn bij deze bediening van gebed, waarin we Gods Koninkrijk mogen zien komen.

De bijeenkomst wordt geïnitieerd door de NGK Veenendaal, maar is nadrukkelijk interkerkelijk.

Plaats: CGK Bethelkerk, Spanjaardsgoed 7, Veenendaal

Programma op 3 februari 2022:

  • 19:30  Welkom, opening, worship
  • 19:50  Bijbelse basis: shalom van het Koninkrijk (Anita)
  • 20:20  Vragenronde
  • 20:30  pauze
  • 20:45  Gebedspastoraat (Danielle)
  • 21:15  Vragenronde
  • 21:30  Tijd van gebedsministry (tot 22:00 uur)

Namens het kernteam Pastoraat,
Jan Wessels (tijdelijk kerkelijk werker)

31-12-2021