Kring - De Profeten in onze tijd

Kring - De Profeten in onze tijd (aanspreekpunt: Michiel Malotaux, 06 53 43 83 83, michiel.malotaux@gmail.com)
 
Een nieuwe kring, elke woensdagavond om 20:00, voor hen die verlangen om dieper in te gaan op het Woord van God, onder de leiding van Zijn Heilige Geest.
 
Tot de Emmausgangers (en tot ons) zegt onze Here Jezus: “… O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!” Luc.24:25 NBG51
 
En in Openbaring zegt Hij: “Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.” Op.1:3 NBG51
 
Deze groep is voor hen die willen reageren op deze woorden van onze Here door ons te verdiepen in de profeten, en wat Gods Woord ons te zeggen heeft voor deze tijd, zoals Jezus zegt in Openbaring: “Wie een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.” Op.2:11 NBG51
 
Iedere avond zullen we de antwoorden en vragen bespreken naar aanleiding van een vraag die vooraf met de deelnemers is gedeeld. We kunnen dan lezen, bespreken en bidden over wat een ieder heeft ontdekt: “Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets…” 1 Kor.14:26 NBG51
 
Vragen vooraf kunnen bijvoorbeeld zijn (één vraag per avond):
1) waar lees je in de Schrift over ’Sion/Zion’, wat zegt de Schrift over Sion, en wat betekent Sion voor jou?
2) waar lees je in de Schrift over ‘het einde der dagen’, ‘het laatste der dagen’, ’die dag’, ’te dien dage/tijde’, ‘een verre toekomst’, ‘de dag des Heren’, en wat zegt dat jou?
3) ...
 
NB de schriftverwijzingen zijn uit de NBG51 vertaling, bij het zoeken in andere vertalingen moet je soms iets andere zoekwoorden gebruiken.
14-01-2022