Nieuwe cursus Vrijheid in Christus

Met veel enthousiasme willen we u/jullie melden dat op 30 augustus 2022 weer een nieuwe cursus start: “Vrijheid in Christus“. Een cursus die gericht is op ieder die verlangt naar verdieping in zijn geloof – jong en oud / korter of langer bij het christelijk geloof betrokken.

De cursus Vrijheid in Christus is bedoeld om elke christen te helpen om als een discipel van Jezus meer vrucht te dragen. De weg die wordt afgelegd is aan de ene kant het ontdekken van wie je mag zijn in en door Jezus Christus. Aan de andere kant helpt het je persoonlijke en geestelijke conflicten op te lossen. Duizenden christenen uit verschillende achtergronden hebben deze cursus al gevolgd en is gewaardeerd door hen die langer of korter christen zijn. Veel christenen vragen zich af hoe het komt dat er zo weinig groei is in hun geloofsleven, de intieme relatie met Christus is verdwenen, ze zijn gebonden aan bepaalde zonden of tobben met minderwaardigheidsgevoelens of somberheid. Deze cursus wil ons hierin een handreiking geven. Tegelijkertijd wil deze cursus je bewust maken van de rijkdom die we in Christus mogen vinden.

Thema’s die aan bod komen zijn o.a.:
 “Wie ben ik nu echt?”  -  ”Leren in de waarheid te leven”  -  “Goed omgaan met emoties”  -  “Strijd in ons denken”  -  “Dagelijks wandelen in vrijheid”.

Enkele reacties van mensen die eerder aan de cursus deelnamen :  

  • “Het heeft me, als nooit tevoren, in staat gesteld om te groeien en volwassen te worden als christen.”
  • “Het is het cruciale punt in mijn leven gebleken. Ik voel nu dat ik het rijke, overvloedige leven heb gekregen, waar Christus over spreekt en waar ik naar verlangd heb.”

Een aantal praktische punten op een rijtje:

  • Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen.
  • Net als bij de Alpha-cursus, openen we de avond met een introductie, onderwijs over diverse thema’s met enkele korte reflectiebesprekingen in kleinere groepjes over het onderwerp. De avonden beginnen om 19:30 en worden om ongeveer 21.45 uur afgesloten. Een drietal avonden starten we met een maaltijd. (Dan start de avond om 18:30 uur.) Wie daarvoor verhinderd is, schuift later aan.
  • De cursus bestaat uit 12 dinsdagavonden op: 30 augustus, 6, 13, 20 en 27 september, 4, 11 en 18 oktober en 1, 8, 15 en 22 november.

Ook is er een retraite-zaterdagmiddag op 5 november van 12.00u tot 1600u. (met lunch)

  • De cursus kan ook een mooi vervolg zijn van een Alpha-cursus die je hebt bezocht of van een gevolgde belijdeniscatechese.
  • De kosten van de cursus bedragen 15,-euro, incl. koffie/thee.
  • Meer informatie kunt u vinden op de website: http://www.ficm.nl
  • Dit jaar werken we samen als Westerkerk, Ned. Geref. Kerk en de Chr. Geref. Bethelkerk.

Wilt u / wil jij je opgeven of meer informatie ontvangen dan kun je dit doen door contact op te nemen met:
Gerdine / Jan Wiersema; Mailadres: jwiersema@xmsnet.nl of bellen naar 0618332966.
Alice den Hertog; Mailadres: denhertog.alice@gmail.com of bellen naar 0613897455

13-05-2022