Kerkenraadsbesluit over dopen en zegenen van kinderen

Onze gemeente is een jonge gemeente met relatief veel gezinnen. Als gemeente zijn we aantrekkelijk voor mensen van verschillende kerkelijke achtergronden. Vanwege deze diversiteit komen er soms nieuwe vragen op ons af. Eén daarvan is de vraag of er, naast de doop aan kleine kinderen, ruimte bestaat om een pasgeboren kind in een eredienst op te dragen.

Na studie en beraad nam de kerkenraad een besluit over deze vraag. Kort samengevat zijn we ervan overtuigd dat, op grond van Gods verbond én op zijn initiatief, de doop aan onze kinderen ongewijzigd de hoofdlijn van ons gereformeerd belijden blijft. Tegelijkertijd staan we open voor de opvatting van ouders, die liever zien dat hun kinderen later gedoopt worden.

Wanneer ouders hun kind willen laten “opdragen”, dan willen we graag met hen in gesprek gaan om te luisteren naar hun verlangen. In dat gesprek willen we ook spreken over ons uitgangspunt en de betekenis van de doop aan kinderen. Niet om te overtuigen, maar om in liefde elkaar te horen.

In zo’n gesprek willen we benadrukken dat we hun kinderen hartelijk ontvangen in het midden van de gemeente. We willen dit doen door in een liturgisch moment een kind te zegenen en hen in te schrijven als “geloofsleerling” van onze gemeente. Op de website en via deze link kunt u het formele besluit van de kerkenraad lezen.

ds. Hans Vel Tromp

13-05-2022