Hoe groot is jouw God?

‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’ (Openbaring 4:11)

In het wonderlijke boek Openbaring komen we vele beelden en visioenen tegen. Op zondag 6 februari kwamen we het eerste visioen van Johannes al tegen. Hij zag Jezus in zijn volle glorie! Jezus, aan de ene kant zó bekend voor Johannes en toch ook weer op een geheel nieuwe wijze.

Deze zondag pakken we de draad van Openbaring weer op. We vervolgen met hoofdstuk 4 met het visioen waarin God aanbeden wordt. Deze aanbidding is bijna onbeschrijfelijk. Zelfs wanneer Johannes er woorden aan geeft, dan nog duizelt het je van beelden. De vraag die je hierbij kunt stellen is: hoe ziet jóuw beeld van God eruit? Hoe heb je Hem leren kennen? Waarin zie en herken jij de machtige God van hemel en aarde?

ds. Hans Vel Tromp

13-05-2022