De waarde van je gebed?!

Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. (Openbaring 5:8)

Johannes ziet vóór de troon een Lam staan. Hij wordt aanbeden, maar anders dan in 5:10 houden de vier wezens en de 24 oudsten gouden schalen in hun handen. Uit die schalen stijgen de gebeden van de heiligen als wierook op. Dit beeld op gebed houdt mij gevangen. Hoe mooi is dat, dat jouw gebed op deze wijze mag bijdragen aan de aanbidding van Jezus? Ook denk ik aan het Ministry-gebed. Hoe rijk en hoe krachtig is het dat we op die manier elkaar voor Gods troon mogen brengen.

ds. Hans Vel Tromp

20-05-2022