Don’t worry, be happy?!

Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen? (Lucas 12:25)

‘Sja, als je het zó leest (hoort), dan kan ik nergens meer over in zitten...’ Soms heeft Jezus van zúlke radicale uitspraken, dat je er bijna niets mee kunt. Nee, natuurlijk lost zorgen maken niets op, maar ja, je zult er maar mee rondlopen! Wat wil Jezus nu eigenlijk zeggen? Dat als je gelooft je nooit zorgen hebt? Of, aan de andere kant, dat zorgen een teken zijn van ongeloof (of op z’n minst zwak geloof)?

Nee, ik denk beide niet. Ik denk dat Jezus mensen wil losweken van hun dagelijkse beslommeringen. De dingen die je per se vast wilt houden. De controle over je wel en wee. Dat je in plaats van je hoofd naar beneden buigt, je hoofd optilt en naar boven kijkt. Waar hoor je thuis? Wat doet er écht toe in je leven? Als Jezus jou deze vragen zou stellen, wat zou je Hem antwoorden?

ds. Hans Vel Tromp

17-06-2022