Parkeren op het schoolplein is niet toegestaan

We hebben met Ichthus de afspraak dat er niet wordt geparkeerd op het schoolplein, om schade aan het schoolplein te voorkomen. We vragen u om deze afspraak te respecteren, want we zien de afgelopen zondagen te veel auto’s op het schoolplein staan.

Slechts enkele personen hebben op basis van goede redenen een ontheffing gekregen en mogen wel op het schoolplein parkeren. Bent u van mening dat u ook in aanmerking komt voor een ontheffing, dan kunt u een gemotiveerd verzoek indienen bij de Commissie van Beheer, email: cvb@ngk-veenendaal.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking.

De Commissie van Beheer

24-06-2022