Zegendienst zondag 25 september

In het afgelopen voorjaar nam de kerkenraad een beleidsafspraak over het zegenen van kinderen in een dienst. Op de website kun je dat terugvinden. Op DV zondag 25 september 2022 willen we voor de eerste keer een zegendienst gaan houden.

Als kerkenraad vinden we het fijn om met elkaar te spreken over de plaats van onze kinderen in de gemeente en over de wijze waarop we daarmee omgaan. In twee avonden willen we met ouders spreken over de betekenis van de doop (zoals we dat gewend zijn) en van de zegen. Niet zozeer om elkaar te overtuigen, maar om met elkaar in gesprek te gaan over dit belangrijke onderwerp.

Wanneer je als ouders overweegt om je kind te laten zegenen, dan hopen we erop dat je op deze avonden aanwezig kan zijn. Ook als je er nog niet zeker van bent, ben je van harte welkom. De eerste avond valt op dinsdag 6 september en de tweede avond op donderdag 15 september. Opgave kan via Tanja: scriba@ngk-veenendaal.nl

ds. Hans Vel Tromp

12-08-2022