Waarheid, wat is waarheid?

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.' (Johannes 14:6)

In onze dagen is het waarheidsbegrip een “hot issue”. Niet de absolute waarheid is relevant, maar míjn waarheid doet ertoe. Althans, dat is hoorbaar, merkbaar en voelbaar in debatten. Opmerkelijk sterk vond ik de uitspraak van minister Kaag over de uitingen tijdens Algemene Politieke Beschouwingen: ‘Je hebt recht op je eigen mening, maar je hebt niet recht op je eigen feiten.’

Kennen we dit recht op onze waarheid in de kerk? Helaas wel! Gelet op kerkelijke breuken in het verleden, kunnen we niet anders dan erkennen dat ook wij ons schuldig maakten door eigen waarheid boven de liefde te plaatsen. Hoe verrassend en verlossend is dan het woord van Jezus. Hij reikt ons zichzelf aan als de waarheid voor en in ons leven. Maar... dan zijn we er nog niet, we zijn nog onderweg, tóch Hij gaat ons voor in de liefde en wij volgen Hem.

Komende zondag vieren we feest. Een nieuw feest. Als gemeente staan we voor de doop van onze kinderen, omdat zij door het geloof delen in het verbond dat God met Abram sloot. Tóch geven we in onze gemeente ook plaats aan ouders die, op bijbelse gronden, de keuze voor de doop aan hun kinderen willen overlaten. Daarom willen we ook deze kinderen van harte ontvangen door hen, onderweg naar de doop, de zegen van God mee te geven.

Met dit nieuwe feest drukken we uit dat niet ónze waarheid bovenaan staat, maar onze gedeelde liefde voor Christus Jezus. We bidden en hopen dat op grond van Jezus’ liefde iedereen zich thuis voelt in onze gemeente.

ds. Hans Vel Tromp

23-09-2022