Save the date: thema-avonden

Beste gemeenteleden,

We merken dat er bij veel gemeenteleden het verlangen is om elkaar beter te kennen. En daarnaast ook om eens wat langer over een onderwerp door te kunnen praten. Om met elkaar ons te verdiepen in thema’s die ons bezig houden en daarover van elkaar te leren en daardoor ook onze gedachten en meningen te vormen. We zullen daarom het komende seizoen (bijna) maandelijks een avond organiseren waarin ruimte is voor ontmoeting en gesprek. Deze worden door verschillende werkgroepen georganiseerd.

Hierbij een overzicht van de thema-avonden die gepland staan voor komend seizoen. Ze zijn allemaal op een woensdagavond en zullen worden gehouden in de Poortkerk. Zet u en jij ze gelijk in de agenda?!

De thema-avonden zijn voor iedereen. De toerustingsavonden voor een specifieke groep, maar natuurlijk mag je daarbij ook aansluiten als het onderwerp je interesseert of omdat je er graag een bijdrage zou willen leveren!

Af en toe zullen we starten met een gezamenlijke maaltijd voor de liefhebbers, daarover wordt vooraf een bericht gedeeld. Voor nu: save the date!!

Voor de eerste avond worden we uitgenodigd door de werkgroep van @home. Houdt de nieuwsbrief/website in de gaten.

Datum Onderwerp Voor wie
9 november Thema-avond jaarthema
‘Lichter Leven’
Iedereen
14 december

Thema-avond Dienen en delen

Iedereen
18 januari Toerustingsavond pastoraat

Alle (jeugd)pastorale werkers

22 februari Thema-avond Eredienst Iedereen
15 maart Toerustingsavond jeugdwerk Alle kinder- en jeugdwerkers
12 april Thema-avond Veilige kerk Iedereen
14 juni Thema-avond jaarthema
‘Lichter Leven’
Iedereen

We hopen op mooie en opbouwende ontmoetingen!

Hartelijke groet,
De kerkenraad

30-09-2022