Je voorbereiding op het avondmaal...

Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. (Romeinen 8:34)

In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus aan christenen die worstelen met veel geloofsvragen. Sommige van die vragen zijn nog net zo relevant als toen. Bijvoorbeeld hoe kan je weten of je écht gelooft en hoe je dat kunt zien (vergelijk eens Psalm 15)?

Dat mensen letterlijk “aanklagenswaardig” zijn is voor Paulus geen vraag. In Gods ogen zeker! Maar hier staat geen punt, maar volgt een komma. Want God spreekt hen omwille van zijn Zoon vrij (Romeinen 8:32-33)!

Deze zondag mogen we het avondmaal weer vieren. Het avondmaal is het feest van onze bevrijding. Je ontvangt er het teken van door brood en wijn. Lees zondag ochtend aan tafel eens Romeinen 8:31–39 en bedenk en/of bespreek wat deze woorden van Paulus voor jou betekenen met het oog op de viering van het avondmaal.

ds. Hans Vel Tromp

30-09-2022