Aan alle heiligen...

Aan alle heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus, en aan hun opzieners en dienaren. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.  (Filippenzen 1:1-2)

Niet alleen de mensen in Filipi, maar ook die in Rome, Korinte, Efeze en Kolosse schrijft Paulus aan met die karakteristieke woorden: ‘Aan alle heiligen...’ dat is nogal wat. Toch?

Voel jij je een heilige, of voelt u zich een heilige? Waarom wel? Of waarom juist niet? Zijn dit niet al té grote woorden, of zijn we wat kwijtgeraakt? Zondag gaan we op zoek naar wat heilig-zijn voor je kan betekenen. Zou je het aandurven?

ds. Hans Vel Tromp

11-11-2022