Hoe groot is jouw geloof eigenlijk?

Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ (Lucas 5:8)

Wat als jouw geloof niet groot genoeg is? Aan deze vraag moest ik denken bij het verhaal voor aanstaande zondag. Zondag is de eerste Adventszondag en in de komende weken volgen we met de kindernevendienst de verhalen van Lucas. Het thema in de KND is: “schrikken van Gods liefde”. Het gaat over het verhaal van Zacharias die letterlijk met stomheid wordt geslagen. Zijn geloof was niet groot genoeg!

Bij dit verhaal moest ik dus denken aan de reactie van Petrus. als hij ziet welke macht Jezus heeft. Petrus gaat hij op z’n knieën in het besef wie hijzelf is. Een zondig mens. Toch is dat niet het einde van het verhaal, want Jezus verlaat Petrus niet, maar spoort hem juist aan. Pas op het moment dat Petrus tot het inzicht kwam dat zijn geloof niet groot genoeg was, werd hij bruikbaar voor Jezus in Gods koninkrijk.

Lees als voorbereiding voor zondag Lucas 1:5–20 en vraag eens hoe groot jouw geloof eigenlijk is?

ds. Hans Vel Tromp

25-11-2022