Liturgie in de Advent

In de komende weken willen we het begin van de liturgie aanpassen en dat gaan ervaren. De gedachte hierbij is, dat we meegenomen worden door te beginnen met een iets andere opbouw. In de komende diensten willen we beginnen met een woord van welkom en dan het aansteken van de Paaskaars. Hiermee worden we verwelkomd in Gods licht en aanwezigheid. Aansluitend zingen we een lied waarmee we als het ware God “antwoorden”. Daarna luisteren we naar de mededelingen vanuit de kerkenraad.

Omdat het Advent is, is ook hier apart aandacht voor. Eén van onze kinderen steekt per zondag een kaars aan. Dit willen we expliciet doen en niet samen laten vallen met het aansteken van de Paaskaars. Want deze Adventskaarsen hebben een ander doel: verwachten en uitzien naar het feest van de geboorte van Jezus. We vervolgen met het Votum & Groet, gebed en aanbidding.

We wensen jong en ouder een gezegende Adventsperiode toe.

ds. Hans Vel Tromp

25-11-2022