Pinksteren

Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. (Romeinen 8:10)

Zondag vieren we het feest van de uitstorting van de Geest op de gelovigen in Jeruzalem. Welke betekenis dát had (en heeft) in het leven van christenen was toen nog nauwelijks te bevatten. Er werd wat lacherig over gedaan: ‘Ach die mensen zijn dronken!’ Maar Petrus corrigeert dat beeld en verwijst naar de vervulling van het Oude Testament. De uitstorting van de geest houdt direct verband met het werk van Jezus, Hij is degene die zendt!

In een wat latere fase van de kerk (de kerk is dan al verspreid in het middenoosten) besteed Paulus veel aandacht aan de betekenis van leven uit de Geest. Paulus verbindt de uiterlijke tekenen met de innerlijke overtuiging. Die horen blijkbaar bij elkaar. Hiermee komt er een heel concrete vraag naar je toe. Hoe verbindt de geest jouw innerlijke geloof met het uiterlijke? Waar, in je leven, wordt dat zichtbaar?

Zondag ik wil hierop ingaan, in het kader van ons jaarthema: Lichter Leven door de Geest.

ds. Hans Vel Tromp

26-05-2023