Twijfeltraject

Soms kun je in een periode in je leven ineens in een geloofstransitie belanden. Het geloof waarin je bent opgegroeid, is veranderd. Het stevige geloofshuis, waarin je je ooit veilig waande, lijkt ineens of juist na een aantal jaren meer een kaartenhuis of een ruïne. Vaak spelen er ook grote vragen. Als je geen christen zoals vroeger meer bent of als je bepaalde dingen niet meer gelooft, wat heeft dit dan voor effect op de rest van je leven? Dit kan eenzaam voelen of stop je het misschien liever helemaal weg.

Deze zoektocht, twijfels en vragen roepen juist om zorg en aandacht. Door er samen over te praten, krijgt je gemoed zuurstof en kun je je gedachten hierover vormen. Daarom willen wij vanuit @Home een "Twijfeltraject" aanbieden. Dit is een veilige setting voor circa 6 deelnemers die samen met twee gespreksleiders deze persoonlijke reis met elkaar aan willen gaan.

Dit traject van tien bijeenkomsten gaat in oktober van start bij voldoende aanmeldingen, waarbij we circa één keer in de drie weken samen willen komen. Locatie, tijdstip en concrete avond in de week wordt in gezamenlijkheid nog afgestemd. Zoek je meer informatie over het materiaal, kijk dan op: http://vrijbuiters.org/ 

O, en er zijn wel twee voorwaarden om mee te kunnen doen:

  1. Je staat er voor open om in vertrouwen elkaar over je persoonlijke reis en ontwikkeling te delen en elkaar als klankbord hierin te willen gebruiken.
  2. Je kunt de ander vrij laten in zijn/haar persoonlijke reis van geloven of niet-meer-geloven.

Als je dat kunt, meld je dan aan bij @home, via het mailadres home@ngk-veenendaal.nl.

08-09-2023