Studieverlof

Een predikant van de NGK heeft de plicht zich te laten nascholen. In overleg met de kerkenraad wil ik de studie Geestelijke Begeleiding gaan volgen. Deze studie is gericht op praktische kennis en vaardigheden om een ander te kunnen begeleiden op zijn of haar geestelijke weg in zijn of haar relatie tot God, tot anderen en tot zichzelf. Maar wat betekent dit precies?

Een geestelijk begeleider (GB-er) begeleidt iemand op zijn of haar eigen weg. Hij/zij helpt een ander bij het maken van contact met God en dat te verdiepen. Een GB-er neemt niet de leiding, maar "luistert" naar waar God Zich beweegt in het leven van mensen. Het gaat om het begeleiden van mensen bij hun vragen in het leven. Het kan gaan om levensvragen, maar óók om een vraag welke weg God je wijst. Bijvoorbeeld: welke studie ga ik oppakken? Of: "Ik doe vrijwilligerswerk, maar zit ik wel op de juiste plaats?" Heel praktisch dus.

Wat betekent deze opleiding voor mijn werk in de gemeente? Anders dan een studieverlof van bijvoorbeeld drie aaneengesloten weken, spreidt deze studie zich uit over twee jaar. In een cyclus volg ik een op een aantal woensdagochtenden college. De daarop volgende donderdag heb ik gereserveerd om de collegestof te verwerken (overigens op donderdagavond geef ik weer catechisatie). Naast deze collegedag zijn er een aantal retraites waar ik twee dagen intern zal gaan. Het rooster van deze dagen komt in de agenda op de website te staan, zodat u en jij kunt zien wanneer ik voor de studie bezig ben.

ds. Hans Vel Tromp

08-09-2023