Bidden formeert je ziel…

Jezus zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.’ (Lucas 11:2)

Gebed neemt een belangrijke plaats in ons gelovige leven. Althans, zo ervaren wij dat. Zo was dat óók in de tijd van Jezus. Bidden was een van de belangrijkste activiteiten in het Joodse leven. Maar als de leerlingen naar Jezus' manier van bidden kijken, gebeurt er wat. Er groeit in hen een verlangen. Er is iets met de manier van bidden van Jezus dat een aantrekkingskracht uitoefent, maar wat is dat dan?

Komende zondag staan we stil bij dit ene vers van Lucas 11. Anders dan Mattheüs (6:9-15) heeft Lucas een korter gebed, maar wat opvalt is de vertrouwelijke omgang: God aanspreken als "Vader". Jezus draait een beeld om. Niet wij informeren God, maar God formeert ons. Althans, wanneer je de focus van je gebed richt op God als Vader. Hoe ziet jouw gebed eruit als je God niet informeert wat je nodig hebt? Zondag lezen we: Lucas 11:1-4 en Psalm 115.

ds. Hans Vel Tromp

09-02-2024