Vespers 2024: Samen stil worden…

Glorie zij U Christus, U leed onze nood
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood
In de nacht der nachten streed U onze strijd
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.

De lijdensweg van Christus is moeilijk te vatten. Daarom worden er in de laatste week voor Pasen, de Stille Week, vespers gehouden; om eerbiedig stil te staan bij die onnoemelijk zware weg van onze Heiland. Evenals vorige jaren doen we dat samen met de gemeenteleden van de Poortkerk (GKv) en de Bethelkerk (CGK). In deze week leggen we de nadruk op de onderlinge verbondenheid in Christus en staan we samen stil bij het lijden en sterven van Christus.
We beleven deze verbondenheid door een kanselruil op Palmpasen. We vinden het bijzonder mooi om op deze manier samen de Stille week in te gaan.

Samen voorbereiden
We zijn dankbaar dat we met genoemde gemeenten toe kunnen leven naar het Paasfeest. Tijdens de vespers van 2024 volgen we de geschiedenis van Christus' kruisgang aan de hand van het Mattheüsevangelie.  
We zijn er stil van: Jezus heeft er echt alles voor over gehad om ons te redden! Door dit grote offer zijn we allen in Christus aan elkaar verbonden. We vertrouwen erop dat we Gods nabijheid mogen ervaren als we samen stilstaan bij Zijn grote daden.

Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht,
U verbreekt het donker, alles is volbracht;
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,
één van ziel en levend bij Uw heilig woord…

We wensen u een heel goede voorbereiding toe en hopen u te zien bij de vespers.

 

Locaties en data:

  • 25 en 26 maart        van 19.15-19.45u, in de Bethelkerk (CGK), Spanjaardsgoed 7
  • 27 en 28 maart        van 19.15-19.45u, in de Poortkerk (NGK), Poortjesgoed 1
  • 30 maart                  van 19.15-19.45u, in het Ichthus College (NGK), Vondellaan 4

Elke avond is de kerkzaal om 19.00 uur open.

 

Ook als u er niet bij kunt zijn, kunt u de vespers volgen:

  • Op maandag en dinsdag kunt u meeluisteren/ -kijken via www.kerkomroep.nl; zoeken op Veenendaal en kies CGK Bethelkerk of via YouTube.
  • Op woensdag en donderdag kunt u meeluisteren/ -kijken via www.kerkdienstgemist.nl; kies voor Utrecht dan Veenendaal; daarna NGK Poortkerk Veenendaal.
  • Op zaterdag kunt u meeluisteren/ -kijken via het Youtubekanaal van NGK De Lichtbron

 

De werkgroep Vespers

08-03-2024