Sterven en opstaan, lijden en leven

Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. (Mattheüs 28:6)

Op Goede Vrijdag mogen we stilstaan en denken aan het lijden en sterven van onze Heer. Jezus gaf Zijn leven, zodat wij leven mogen ontvangen. In de dienst luisteren we naar de woorden van zijn weg naar het kruis, Jezus draagt een zware last met Zich mee. Dit roept vragen bij ons op. Wat draag jij met je mee? Zien we elkaar, ieder met zijn of haar lasten? Ben je bereid om je last biddend aan het kruis neer te leggen? In de dienst willen we deze vragen in stilte verwerken. Daarna zal er gelegenheid zijn om naar voren te komen om te knielen en te bidden.

Op de Paasmorgen vieren we het feest van Jezus’ opstanding. Hij is niet langer in het graf te vinden, Hij leeft! In de dienst mogen we met de tekenen van van brood en wijn en druivensap proeven en ervaren hoe goed God voor ons is geweest. Misschien volgt u en jij deze week de vesperdiensten. Ik bid dat deze vieringen je tot zegen mogen zijn.

ds. Hans Vel Tromp

29-03-2024