Weet je gekend

Heer, U kent mij, U doorgrondt mij. (Psalm 139:1)

Wanneer de de eerste regel van Psalm 139 leest, dan kan het zomaar zijn dat het bekende lied van Marcel Zimmer (Opwekking 518) in gedachten meeklinkt. Psalm 139 kan je tot diep in je hart raken, maar waarom eigenlijk? Als eerste omdat er een onvoorwaardelijke trouw van God uitspreekt, maar deze Psalm reikt verder dan de belijdenis dat God trouw aan ons is want Psalm 139 spreekt vooral over de vertrouwensrelatie tussen God en David. David ervoer een intens vertrouwen omdat God zelfs vóór zijn wieg aan zijn zijde stond. Om even stil van te worden. God omringt niet alleen mijn leven, maar Hij gaat aan mij vooraf en Hij gaat heel mijn leven met mij mee. Je dagen zijn zorgvuldig beschreven, zegt David.

Komende zondag vieren we een dubbel feest. Naast dat Duco en Jinthe gedoopt mogen worden, doen Chanine & Diederick belijdenis van hun geloof. In het gesprek met de ouders vooraf aan deze dienst bleek dat Psalm 139 een belangrijke plaats inneemt. Misschien herkent u of jij daar iets van? Dat een woord van God, zoals die van Psalm 139, met je meereist. Wat een zegen kan dat zijn!

ds. Hans Vel Tromp

05-04-2024