Voorbereiding doopdienst  2 juni 2024

Op DV zondag 2 juni belegt de kerkenraad een doopdienst.

Deze dienst zal geleid worden door Ds. Hans Vel Tromp. Indien er aanmeldingen zijn, willen we een voorbereidingsavond houden op dinsdagavond 21 mei. Het tijdstip en de locatie wordt in overleg met de ouders afgesproken. Indien er ouders zijn die in deze dienst hun zoon of dochter willen laten dopen, neem dan contact op met de scriba via het e-mailadres scriba@ngk-veenendaal.nl.

 

14-05-2024