Leven door geloof

Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot eind door geloof, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ (Romeinen 1:16–17)

Als Paulus, met een diep verlangen, aan de christengemeente in Rome schrijft, wil hij niets liever dan dat de gemeente de bevrijdende kracht van het geloof ervaart. Want het nieuwe leven door geloof in Christus Jezus, is een leven uit genade en niet uit de wet. Als voormalig leraar van de wet ervaart Paulus deze verandering als een bevrijding. Het grote verschil voor Paulus was dat Gods goede wetten door de zonde tot een 'verdienmodel' was geworden. Je kunt dit met bijna alles vergelijken wat je vandaag de dag tegenkomt in je eigen leven. Niets is gratis! Je hebt vast wel eens horen zeggen: 'Alleen de zon gaat voor niets op'.

Voor Paulus is het evangelie van Christus Jezus, als het Licht in de wereld, inderdaad de zon van God die voor niets opkomt. Je kunt je leven erdoor laten verlichten, verwarmen, maar bovenal -zegt Paulus - bevrijden. Niet langer wandelend in het duister, onzeker over wie je bent of je al dan niet geaccepteerd wordt. Nee, God wil jouw leven 'rechtvaardigen'. Dit wil zeggen: je in de vrijheid zetten en je verbinden door Zijn liefde.

Zondag mogen we kinderen dopen, daarnaast doen vijf mensen belijdenis van hun geloof. Twee van hen waren niet eerder gedoopt en verlangen ernaar om gedoopt te mogen worden. De doop, zo leren we dat, is een teken van Gods verbond, Hij rechtvaardigt jou. Niet op grond van een verdienmodel, maar uit genade door geloof. Komende zondag lezen we in de dienst het verhaal van de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Als je dit verhaal leest, waaraan zie je dat deze vrouw gerechtvaardigd wordt? Hoe raakt haar verhaal aan jouw leven?

ds. Hans Vel Tromp

31-05-2024