Alledagkerk

Alledagkerk

Iedere eerste en derde zaterdag van de maand is de Oude Kerk op de markt open voor rust, bezinning en ontmoeting. Om 12:00 uur begint een korte samenkomst onder leiding van één van de Veenendaalse voorgangers. Na het welkom en de schriftlezing wordt een korte overdenking gehouden. De samenkomst wordt omlijst door muziek. Na de zegen en groet is er, rond 12:30, gelegenheid om met elkaar na te praten met koffie en thee.
U bent van harte welkom.

 

Datum Voorganger
6-1-2024 Hans Ottens
20-1-2024 Ds. Henk van der Ziel
3-2-2024 Ds. Rob van de Wetering
17-2-2024 Ds. Rien Mulder
2-3-2023 Ds. Machiel Karels
16-3-2024 Ds. J. Wesseling
6-4-2024 Ds. André van der Graaf
20-4-2024 Ds. Aafke Rijken-Hoevens
4-5-2024 Cees van Harten
18-5-2024 Ds. Marnix Westerink
1-6-2024 Nico van der Voet
15-6-2024 Maria Meijer
6-7-2024 Ds. Hans Vel Tromp
7-9-2024 Ds. Henk Russcher
21-9-2024 Ds. Coby de Haan
5-10-2024 Bert Roor
19-10-2024 Ds. Leo Buijs
2-11-2024 Ds. Jacko Holtland
16-11-2024 Ds. Panc Vermaat
7-12-2024 Jaap Molenaar
21-12-2024 Ds. Wijgert Teeuwissen

Zie https://www.veensealledagkerk.nl/ voor meer informatie.