Iedere eerste en derde zaterdag van de maand is de Oude Kerk op de markt open voor rust, bezinning en ontmoeting. Om 12:00 uur begint een korte samenkomst onder leiding van één van de Veenendaalse voorgangers. Na het welkom en de schriftlezing wordt een korte overdenking gehouden. De samenkomst wordt omlijst door muziek. Na de zegen en groet is er, rond 12:30, gelegenheid om met elkaar na te praten met koffie en thee.
U bent van harte welkom.

 

Datum Voorganger Kerk *
2-9-2023 ds. H. (Henk) Russcher Hervormd (HGV)
16-9-2023 ds. Leo Buijs Bethelkerk
7-10-2023 ds. Peter L.D. Visser – missionair predikant De Poster
21-10-2023 ds. Coby de Haan PGV Wijkgemeente ZuidWest Petrakerk

* de locatie is de Oude Kerk op de markt.