Kerk zoekt naam

Kerk zoekt naam!

Dit jaar bestaat onze gemeente 25 jaar, dat gaan we vieren op verschillende manieren.
Een van de dingen is dat we een naam aan onze gemeente willen geven in plaats van NGK Veenendaal. We horen regelmatig dat gemeenteleden het lastig vinden om uit te leggen bij welke kerkelijke gemeente ze horen. Een unieke naam geeft ook herkenbaarheid. Een andere reden is dat we als GKV en NGK binnenkort samen gaan onder de naam Nederlandse Gereformeerde Kerken. Op dat moment zullen er 3 gemeentes zijn in Veenendaal die allemaal NGK zijn. Ook dan is een unieke naam handig.

We zoeken een naam die past bij onze visie “Als leerlingen van Jezus met elkaar op weg om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken op aarde”. 

Zoeken jullie mee? We zouden het fijn vinden als jullie namen inleveren met een korte toelichting hoe de naam past bij de visie. Dat kan tot en met 12 juni.