Roemenië

Anneke en Alexandru voor kansarme gezinnen in Boekarest, Roemenië

Mijn naam is Anneke van der Kouwe. Sinds 1991 werk ik in Roemenië, voornamelijk onder kansarme gezinnen in Boekarest. Sinds een aantal jaren krijg ik hierbij ondersteuning van Alexandru, projectondersteuner. Ik heb Alexandru via de kerk in Boekarest leren kennen. Hij komt uit een gezin met 8 kinderen. Zijn vader overleed toen hij 14 was. Zodra Alexandru van school af was, moest hij de kost voor zijn broertjes en zusjes gaan verdienen.
Na zijn militaire diensttijd had hij geen werk meer en kon ook geen andere baan vinden. Ook bijscholing hielp niet om werk te vinden. In die periode kwam hij steeds helpen. Iets wat zeer welkom was, omdat het werk steeds uitbreidde en ik het alleen ook niet meer aankon. Hij vertelde me toen dat dit ook het werk was wat hij het liefste deed. Als ervaringsdeskundige bleek hij er ook geschikt voor te zijn. Dankzij de financiele steun vanuit de NGK Veenendaal kon Alexandru een salaris krijgen en inmiddels doen we het werk al ruim 20 jaar samen.

Leefsituatie in Roemenië
In Roemenië is nog altijd veel armoede. Belangrijke oorzaak is dat er geen goed evenwicht is tussen lonen en prijzen. Van een minimumloon kan een alleenstaande niet rondkomen. Met een gemiddeld loon gaat dat net, maar met een gezin erbij kom je al snel tekort.
Hetzelfde geldt voor ouderen die een pensioen hebben. Niet eens alle bejaarden hebben een pensioen en als ze dat wel hebben, is het vaak heel weinig. Zo zijn er ouderen die zich afvragen of ze brood of medicijnen zullen kopen, want allebei kan niet.

Wat doen wij
Wij proberen in de eerste plaats kinderen te helpen om hen een kans te geven op een betere toekomst. Een afgeronde opleiding helpt hierbij. Daarom is de voorwaarde om hulp te ontvangen altijd dat kinderen naar school gaan. Ouders daarentegen moeten doen wat ze kunnen om zelf rond te komen. De kwaliteit van het bestaande onderwijs is helaas laag, waardoor veel kinderen een leerachterstand hebben en bijles noodzakelijk is. Veel ouders kunnen dit niet betalen.

Concreet doen we het volgende:

  • Elke zaterdag mogen kinderen komen, die huiswerkbegeleiding nodig hebben.
  • Behalve hulp bij hun huiswerk, krijgen ze ook een warme maaltijd. Met een volle maag leert het een stuk beter.
  • Als een kind meer hulp nodig heeft, mag het ook op andere dagen komen.
  • We geven materiële hulp in de vorm van schoolspullen, levensmiddelen en kleding.
  • Sommige gezinnen krijgen financiële hulp.
  • Een aantal ouderen ontvangt regelmatig een levensmiddelenpakket.
  • Alle gezinnen worden minimaal 1 keer per maand bezocht. We bespreken dan ook eventuele problemen en geven waar mogelijk adviezen.
  • Via het project Land voor voedsel van stichting Help ons Helpen krijgen we ieder jaar (afhankelijk van de oogst) rond de 10 ton aardappels voor de gezinnen.
Goede aardappeloogst Blij met de schooltas! Huiswerk en eten

Helpt onze hulp?
Een voorbeeld van hoe onze hulp kan uitpakkenm, is de jongeman Lonut. Een paar jaar geleden kwam Lonut bij mij om te leren lezen en schrijven. Hij is nooit naar school geweest. Vervolgens was hij heel gemotiveerd geworden om door te leren. Hij heeft de bijbelschool afgerond en is nu missionair voorganger.

Lonut na een aantal jaren

Stichting Help ons Helpen
Ons werk wordt gedaan vanuit de stichting Help ons Helpen in Katwijk. Begin januari krijgen we altijd een vrachtwagen vol levensmiddelen van de stichting. Ongeveer een half jaar kunnen we daar mooie grote levensmiddelenpakketten van maken. Na die tijd raken sommige producten op en kopen we er, voor zover het budget het toelaat, zelf levensmiddelen bij, om de pakketten aan te vullen.

Gods Liefde in de praktijk
Met ons werk in Roemenië kunnen we iets van Gods liefde laten zien. Het werk wat we doen is heel geschikt om tegelijkertijd te evangeliseren en dat doen we dan ook zo veel mogelijk.

Samen zingen, Alexandru begeleidt op de gitaar

Helpt u ons helpen?
Al ons werk wordt gedaan op basis van vrijwillige giften en gebed. We zouden het fijn vinden als u voor ons werk en de gezinnen in Roemenië wilt bidden. Als u het werk wilt ondersteunen kan dat via de Stichting Help ons Helpen van waaruit wij werken.
 

Stichting Help ons Helpen
Postbus 285
2220 AG Katwijk aan Zee
Reknr: NL52INGB0008374646
o.v.v. Anneke en Alexandru


Meer informatie?

 

Nieuwsbrief Voorjaar 2024  
 
Nieuwsbrief Winter 2023  
 
Nieuwsbrief Herfst 2023  
 
Nieuwsbrief Zomer 2023  
 
Nieuwsbrief Voorjaar 2023  
 
Nieuwsbrief Winter 2022-2023  
 
Nieuwsbrief Herfst 2022  
 
Nieuwsbrief Lente 2022  
 
Nieuwsbrief Winter 2021-2022  
 
Nieuwsbrief Herfst 2021  
 
Nieuwsbrief Zomer 2021
 
Nieuwsbrief Voorjaar 2021
 
Nieuwsbrief Winter 2021
 
Nieuwsbrief Herfst 2020
 
Nieuwsbrief Zomer 2020
 
Nieuwsbrief Voorjaar 2020
 
Nieuwsbrief Winter 2020
 
Nieuwsbrief Herfst 2019