Samenstelling kerkenraad

Op dit moment is de kerkenraad niet compleet. De volgende functies staan open:

  • Bestuurlijk ouderling
  • Bestuurlijk ouderling- voorzitter
  • Jeugdouderling

Mocht u iemand geschikt achten voor een van deze taken, dan willen we u aanmoedigen om dit op uw kring of buurtgroep te delen en hierover samen in gebed te gaan. De volgende stap kan zijn om dit met deze persoon te bespreken en het kenbaar te maken bij de kerkenraad.

  • Predikant- Op dit moment hebben we geen eigen predikant. 

Renzo van den Berg
Diaken
Gerard van Engelenburg
Jeugdouderling 12+
Imert Moret
Diaken
Burger in Gods Koninkrijk, getrouwd, vier kinderen, pianospelen, databasemarketeer, hardlopen, hiken in de bergen, diaken.
Lydia Huibers-Slomp
Lid moderamen (tijdelijk)
Pastoraal ouderling
Harmke Koolstra-de Rijk
Diaken
Wubbo Scholte
Lid moderamen
Ouderling gemeenteopbouw
Gert van Asselt
Pastoraal ouderling
Tanja de Jong-Veldman
Scriba
Wim Hartkamp
Ondersteuner moderamen (tijdelijke functie)