Samenstelling kerkenraad

Tanja de Jong-Veldman
Scriba
Wim Hartkamp
Bestuurlijk ouderling - Lid moderamen
Jacob van den Brink
Diaken
Linda Verboom-van der Welle
Pastoraal ouderling
Adriaan Rijke
Bestuurlijk ouderling - Lid moderamen
Hans Vel Tromp
Predikant - Lid moderamen
Jan den Hertog
Jeugdouderling
Elise van der Kooi-Luth
Pastoraal ouderling
Jedidja Samsom-Aalberts
Diaken
Niels ten Ham
Jeugdouderling