Samenstelling kerkenraad

Gerard van Engelenburg
Jeugdouderling
Lydia Huibers-Slomp
Bestuurlijk ouderling - Lid moderamen
Harmke Koolstra-de Rijk
Diaken
Gert van Asselt
Pastoraal ouderling
Tanja de Jong-Veldman
Scriba
Wim Hartkamp
Ondersteuner moderamen (tijdelijke functie)
Jacob van den Brink
Diaken
Herman de Smit
Bestuurlijk ouderling - Voorzitter - Lid moderamen
Linda Verboom-van der Welle
Pastoraal ouderling
Adriaan Rijke
Ouderling gemeenteopbouw
Hans Vel Tromp
Predikant - Lid moderamen
Jan den Hertog
Jeugdouderling