Samenstelling kerkenraad

Predikant: Ds. Hans Vel Tromp heeft het beroep naar de NGK Veenendaal aangenomen. Hij doet in september 2021 intrede.

 

Gerard van Engelenburg
Jeugdouderling
Lydia Huibers-Slomp
Bestuurlijk ouderling - Lid moderamen
Harmke Koolstra-de Rijk
Diaken
Gert van Asselt
Pastoraal ouderling
Tanja de Jong-Veldman
Scriba
Wim Hartkamp
Ondersteuner moderamen (tijdelijke functie)
Jacob van den Brink
Diaken
Herman de Smit
Bestuurlijk ouderling - Lid moderamen
Linda Verboom-van der Welle
Kerkelijk werker
Adriaan Rijke
Ouderling gemeenteopbouw
Jan Wessels
Kerkelijk werker
Hans Vel Tromp
Predikant - Lid moderamen