Samenstelling kerkenraad

Lydia Huibers-Slomp
Bestuurlijk ouderling - Lid moderamen
Harmke Koolstra-de Rijk
Diaken
Gert van Asselt
Missionair ouderling
Tanja de Jong-Veldman
Scriba
Wim Hartkamp
Bestuurlijk ouderling - Lid moderamen
Jacob van den Brink
Diaken
Herman de Smit
Bestuurlijk ouderling - Voorzitter - Lid moderamen
Linda Verboom-van der Welle
Pastoraal ouderling
Adriaan Rijke
Ouderling gemeenteopbouw
Hans Vel Tromp
Predikant - Lid moderamen
Jan den Hertog
Jeugdouderling
Elise van der Kooi-Luth
Pastoraal ouderling