Vertrouwenspersonen

‘Wordt het meer dan praten?’

De Nederlands Gereformeerde kerk Veenendaal wil een heilige en veilige plaats zijn. Helaas moeten we constateren dat dit in een gebroken wereld niet altijd vanzelfsprekend is. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

De vertrouwenspersonen rapporteren jaarlijks aan de kerkenraad. In deze rapportage worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan; er wordt alleen vermeld of en zo ja door hoeveel gemeenteleden de vertrouwenspersoon is benaderd en hoeveel gesprekken er zijn gevoerd. De vertrouwenspersoon ondertekent de zogenaamde aanstellingsinstructie; de inhoud hiervan is hier te downloaden.

De vertrouwenspersoon geeft aandacht aan signalen en maakt het onderwerp (preventie van) seksueel misbruik bespreekbaar. Als in de gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp, fungeert de vertrouwenspersoon als eerste aanspreekpunt. Ieder gemeentelid kan zich rechtstreeks wenden tot een van de twee vertrouwenspersonen.

Op initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken is de Stichting Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties opgericht. De vertrouwenspersoon fungeert ook als contactpersoon voor het Meldpunt. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact op de interne vertrouwenspersoon of het Meldpunt.

Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar info@meldpuntmisbruik.nl
Bel naar 06 810 801 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)

Informatiedocument

Download hier het volledige informatiedocument.