WIE ZIJN WIJ

De Nederlands Gereformeerde Kerk Veenendaal functioneert sinds 1997 als zelfstandige gemeente. We zijn ontstaan vanuit de NGK Ede, die te groot werd. Vanuit deze groeiende moedergemeente ontstond in 2015 ook een nieuwe gemeente in Ede zelf. Wij hebben ruim 600 leden, waarvan iets minder dan de helft 21 jaar of jonger is. De gemiddelde leeftijd is rond de 29 jaar.

Overweeg je lid te worden?

Misschien heb je onze diensten een (paar keer) bezocht en voel je je inmiddels al wat thuis. Dat zou mooi zijn. Dan weet je al iets van hoe wij christen willen zijn in deze tijd.

In de NGK Veenendaal worden, naast de kerkdiensten, veel andere activiteiten georganiseerd waar je van harte welkom bent, lid of geen lid. Op deze website lees je er meer over.

Maar misschien wil je niet alleen toehoorder zijn in deze kerk, maar meer betrokken raken bij de gemeenschap die de kerk is. Overweeg je om lid te worden van onze gemeente, of heb je vragen waarop je op deze site niet direct een antwoord vindt, neem dan contact op met scriba@ngk-veenendaal.nl, deze zal je vraag doorspelen aan de predikant. Het is natuurlijk ook prima de predikant of iemand van de kerkenraad hier direct (bijv. op zondag) voor te benaderen.

Wil je in alle vrijblijvendheid vragen stellen over onze gemeente dan kan dat eenvoudig via de mail: predikant@ngk-veenendaal.nl of scriba@ngk-veenendaal.nl. We staan ook altijd open voor een persoonlijk gesprek. We willen namelijk graag weten wie je bent, waar je vandaan komt en hoe we elkaar kunnen versterken in het volgen van de Here Jezus Christus.

Twee maal per jaar is er een introductieavond waar we vertellen over wie we zijn, wat onze visie is, hoe we dit vorm proberen te geven. Eens in de anderhalf jaar wordt dit zelfs uitgebreid met twee avonden waar diverse mensen uit de gemeente vertellen over waar ze mee bezig zijn en waarom ze dit doen. Dit zijn avonden waarop je volop vragen kunt stellen en kennis kunt maken met anderen die net als jij nieuw lid zijn of zich nog oriënteren. We verwachten van nieuwe leden dat ze deze avonden ook meemaken, bij verhindering kun je altijd een volgend jaar nog insteken.

Al met al hopen we dat je je welkom voelt in onze gemeente en we helpen je graag verder op weg. 

Onze visie

Onze visie kunt u vinden onder deze link
Deze visie geeft helder aan waar we voor staan en is richtinggevend in wat we besluiten op ieder terrein van het gemeente zijn.

Wilt u meer weten?

Wanneer u meer informatie wenst dan willen wij u die graag geven. Voor informatie over onze gemeente, neem contact op met

de scriba: scriba@ngk-veenendaal.nl

Heeft u vragen over deze site, mail de redactie: redactie@ngk-veenendaal.nl

Voor algemene informatie over ons landelijk kerkverband kunt u het internet raadplegen: www.ngk.nl