ZENDINGSWERK CORNERSTONE EN ZUID-AZIË

Vanuit Nederland het evangelie delen met alle volken!

ZENDINGSWERK CORNERSTONE EN ZUID-AZIË

Hallo, wat leuk dat jij/u op deze site over het zendingswerk Cornerstone en Zuid-Azië kijkt. We zijn een gezin met twee jonge kinderen. In 2016 zijn we uitgezonden via de NGK Veenendaal en CAMA Zending. Onze passie en ons werk is het toerusten van aankomende zendelingen en predikanten op het gebied van theologie/bijbelonderwijs en Mercy Ministries (het evangelie delen via barmhartigheidswerk) op plekken waar het evangelie nauwelijks bekend is.

Zendingswerk Zuid-Azië:

Wij hebben vier jaar in Zuid-Azië gewoond en gewerkt. Ik heb bijbelonderwijs gegeven aan een theologisch instituut en mijn vrouw heeft trainingsmateriaal gemaakt voor kerken en christelijke gezondheidserkers over ondervoeding. Dit was voor een lokale christelijke organisatie die zich inzet voor kwetsbare kinderen in het land (met name kinderen die ten prooi vallen aan mensenhandel). Dat materiaal wordt nu gebruikt in het land om les te geven over ondervoeding en wat mensen daar aan kunnen doen.

Door de veranderende omstandigheden in het land konden wij daar niet langer voltijd blijven wonen met ons gezin. Wij werken nu een groot deel van het jaar op zendingsschool ‘Cornerstone’ in Nederland, maar zijn nog steeds betrokken bij Zuid-Azië:

  • We kunnen jaarlijks een paar weken naar Zuid-Azië om les te geven.
  • We hebben nog steeds regelmatig contact met de organisaties in Zuid-Azië.
  • Ik geef daar op afstand les wanneer dat met het werk op Cornerstone mogelijk is.
  • We zijn betrokken bij een ondersteuningsplan voor kerkplanters daar.

Zendingswerk Cornerstone:

We wonen en leven sinds 2020 full time op zendingsschool Cornerstone. Onze ervaring uit Zuid-Azië gebruiken we nu om aankomende zendelingen voor te bereiden. Cornerstone is een missionaire bijbelschool waar studenten zowel theoretische als praktische opdrachten en vakken krijgen. De studenten en docenten wonen in een internationale gemeenschap met elkaar om zo goed voorbereid te worden voor zending. Klik de link voor meer informatie over Cornerstone of wat studenten die op Cornerstone hebben gestudeerd erover zeggen.

Wat doen wij:

  • We geven diverse lessen.
  • We begeleiden studenten bij evangelisatie-activiteiten en persoonlijk in de uitdagingen die ze op het zendingsveld kunnen tegenkomen.
  • We helpen bij het praktisch reilen en zeilen van de school.

De focus van de zendingsschool ‘Cornerstone’ is het uitzenden van zendelingen naar die gebieden waar nauwelijks iemand God kent, waaronder Zuid-Azië. Het is mooi om te zien dat zo veel mensen gepassioneerd zijn om God bekend te maken onder alle volken!

Contact

Ons werk wordt ondersteund door giften. Wilt u de nieuwsbrief en/of gebedsbrief ontvangen, het zendingswerk Cornerstone-Zuid-Azië financieel steunen of gewoon een keer langskomen bij ons op Cornerstone? Mail dan naar familiecornerstonezuidazie@gmail.com