ZENDINGSWERK CORNERSTONE EN ZUID-AZIË

Vanuit Nederland het evangelie delen met alle volken!

ZENDINGSWERK CORNERSTONE EN ZUID-AZIË

Wij zijn een gezin met 2 jonge kinderen en lid van de NGK Veenendaal. We zijn door de gemeente uitgezonden via CAMA zending en de NGK Veenendaal als zendelingen. Wij hebben 4 jaar in Zuid-Azië gewoond en gewerkt, maar door de veranderende omstandigheden in het land, konden we niet langer daar blijven. Nu werken we op zendingsschool Cornerstone en zijn we bezig met het toerusten van aankomende zendelingen.

Zendingswerk Cornerstone:
Veel zendingsorganisaties vragen aankomende zendelingen eerst een zendings- of bijbelschool te doen, voordat ze de zending in gaan. Cornerstone is een missionaire bijbelschool waar studenten zowel theoretische als praktische opdrachten en vakken krijgen. De studenten en docenten wonen in een internationale gemeenschap met elkaar om zo goed voorbereid te worden voor zending. Klik de link voor meer informatie over Cornerstone of wat studenten die op Cornerstone hebben gestudeerd erover zeggen.

Wat doen wij:

  • We geven diverse lessen.
  • We begeleiden studenten bij evangelisatie-activiteiten en persoonlijk in de uitdagingen die ze op het zendingsveld kunnen tegenkomen.
  • We helpen bij het praktisch reilen en zeilen van de school.

Zendingswerk Zuid-Azië:
We zijn nog steeds betrokken bij het werk in Zuid-Azië. We zijn betrokken bij een opleiding voor lokale predikanten en evangelisten op een theologisch instituut en bij een christelijke organisatie die zich inzet tegen mensenhandel.

Contact
Ons werk wordt ondersteund door giften vanuit Nederland. Wilt u de nieuwsbrief en/of gebedsbrief ontvangen of ons werk steunen? Mail dan naar