Catechisatie

Catechisatie 16-

In het missionstatement van het jeugdwerk staat:

We willen jongeren samen laten ontdekken wie Jezus is, ze uitdagen tot een relatie met Hem en leren hoe je Hem kunt volgen, eren en dienen. 

Het onderwijs aan jongeren heeft daarom een belangrijke plaats binnen het jeugdwerk. In het hele seizoen is er op donderdagavond, 1x in de 2 weken met uitzondering van de vakanties,  catechisatie voor de jongeren van het voortgezet onderwijs.

We merken dat jongeren steeds meer behoefte krijgen om zelf door te praten en hun vragen te stellen bij de onderwerpen waar we over praten tijdens catechisatie. Daar willen we graag de ruimte voor bieden. Daarom werken we sinds enkele jaren met gespreksleiders. De jongeren worden aan het begin van een seizoen ingedeeld in groepjes. Elke groep heeft een eigen gespreksleider. Zij zijn er elke avond en hebben daardoor de mogelijkheid om een band op te bouwen met de jongeren.

Het merendeel van de inleidingen verzorgen we als team, maar we vragen hiervoor ook mensen vanuit de gemeente om zo ook de gemeente te betrekken bij het jeugdwerk. Daarnaast hebben ‘ouderen’ ook wat te vertellen…Ze kunnen laten zien hoe het leven met God in hun eigen leven werkt. 

In het programma dat we hiervoor samengesteld hebben zit een opbouw. Namelijk: geloof, gebod, gebed en thema. Zo zijn de Heidelbergse Catechismus en de 10 geboden uitgangspunt geweest voor de onderwerpen. Dit seizoen wordt er opnieuw gewerkt met de methode Follow Up. Om dichtbij Gods woord te blijven, staat altijd een Bijbelgedeelte centraal.

Even praktisch:
Catechisatie is op donderdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur in de Poortkerk (zie de datums in de agenda). Daarna is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en wat te drinken.
We gaan er natuurlijk vanuit dat alle jongeren er zijn. Mocht dat niet zo zijn meld je dan even af: catechisatie@ngk-veenendaal.nl

 

 

Catechisatie 16+

De 16+ groep is voor jongeren die hun geloof verder willen verdiepen, op zoek zijn naar meer van Gods leiding in hun leven en die behoefte hebben om hierover met leeftijdsgenoten in gesprek te gaan. Ook in deze groep neemt het gesprek met elkaar een belangrijke plaats in. Omdat we het waardevol vinden om met elkaar te spreken over God, maar ook om het geloofsleven met elkaar te delen om op die manier ook opgebouwd te worden.

De 16+ groep komt vanaf de start van het seizoen tot Pinksteren elke donderdagavond, met uitzondering van de vakanties, van 20:15 tot 21:15 bij elkaar. Daarna is er nog de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en wat te drinken.

Belijdeniscatechisatie

Elk voorjaar start er een belijdenisgroep. In een aantal bijeenkomsten wordt er toegewerkt naar een belijdenisdienst, waarin degene die belijdenis doet in het openbaar zijn/haar keus voor God kenbaar maakt.

Rond de jaarwisseling zal er een oproep zijn om deel te nemen aan een belijdenisgroep. Deze zal in het verlengde van de verdiepingsgroep zijn maar er kunnen ook nieuwe mensen bij aanhaken.