FIRE PLACE

Fireplace is de naam van de jeugddiensten die onze gemeente 6 keer per seizoen organiseert. Deze jeugddiensten worden primair georganiseerd voor en door jongeren van 16 jaar en ouder. Uiteraard is iedereen buiten deze leeftijdscategorie ook van harte welkom! Met deze diensten willen wij bereiken dat jongeren geraakt worden door het evangelie, steeds opnieuw kiezen voor Jezus en groeien in hun geloof.

ONDERWERPEN EN THEMA'S

Het karakter van de verschillende jeugddiensten is vrij divers. Er bestaat een grote variëteit aan onderwerpen, thema’s en sprekers. Bij een jaarthema wordt er, zoveel als mogelijk, aansluiting gezocht bij dat thema zolang het aansluiting vind bij de belevingswereld van de doelgroep. Heb jij een idee, onderwerp of thema voor een Fireplace dienst? Mail ons dan: fireplace@ngk-veenendaal.nl

ORGANISATIE

De organisatie van deze jeugddiensten ligt in handen van het Fireplace team. Dit team komt voor elke dienst ongeveer één keer bij elkaar om de komende dienst voor te bereiden. Daarnaast wordt voor het hele seizoen het overkoepelende thema en de deelthema's bedacht. 

De commissieleden hebben ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid. Tijdens een voorbereidingsavond wordt door de commissie de vorige Fireplace geëvalueerd, om zo elke keer de jeugddiensten te kunnen verbeteren. Praktische zaken worden met elkaar afgestemd, en verder wordt tijdens het hele jaar nagedacht over acties, nieuwe dingen, mooie/leuke/interessante ideeën, etc.