VEILIG JEUGDWERK

Veilig jeugdwerk

Zoals je hier ook kunt lezen willen we als kerk een veilige plek zijn, ook op het gebied van (seksueel) misbruik. Binnen het jeugdwerk is daarom een gedragscode opgesteld voor iedereen die in het jeugdwerk als vrijwilliger aan de slag gaat. Lees hier waarom we deze code hanteren en wat de regels inhouden.

Daarnaast hebben we speciaal voor de jeugd(werkers) twee interne vertrouwenspersonen aangesteld die beschikbaar zijn voor vragen of het melden van vermoedens.