INTRODUCTIE JEUGDWERK

Welkom!

Welkom bij het jeugdwerk van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Veenendaal. Hier vind je alle informatie over ons jeugdwerk.
Onder het menu jeugdwerk vind je alles wat je weten moet over de activiteiten die voor onze jongeren worden georganiseerd

Mission Statement Jeugdwerk

De NGK van Veenendaal wil jongeren een veilige plek bieden waar zij geborgenheid en betrokkenheid ervaren. Zij wil jongeren samen laten ontdekken wie Jezus is, ze uitdagen tot een relatie met Hem en leren hoe je Hem kunt volgen, eren en dienen.

Doel

Het belangrijkste doel van het jeugdwerk van onze gemeente is dat jongeren Jezus leren kennen en er voor kiezen met hem te gaan leven. Dit staat centraal bij alle onderdelen van het jeugdwerk.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat jongeren zich gezien weten en het gevoel hebben erbij te horen. De activiteiten die we organiseren worden daarom relationeel vorm gegeven. Dit betekent dat niet de activiteit centraal staat maar het contact met de jongeren. Verder willen we ze leren dat gemeente zijn iets is wat je samen doet. Kinderen en jongeren krijgen daarom de ruimte, en worden gestimuleerd om hun talenten in te zetten.

Meer informatie

Voor meer informatie over ons jeugdwerk verwijzen we naar het jeugdbeleidsplan 2016-2019.

Veilig jeugdwerk

Zoals je hier ook kunt lezen willen we als kerk een veilige plek zijn, ook op het gebied van (seksueel) misbruik. Binnen het jeugdwerk is daarom een gedragscode opgesteld voor iedereen die in het jeugdwerk als vrijwilliger aan de slag gaat. Lees hier waarom we deze code hanteren en wat de regels inhouden.

Daarnaast hebben we speciaal voor de jeugd(werkers) twee interne vertrouwenspersonen aangesteld die beschikbaar zijn voor vragen of het melden van vermoedens.