Jeugdteam

Het Jeugdteam

Alle activiteiten in ons jeugdwerk worden geleid door gemotiveerde mensen. De diverse onderdelen van het jeugdwerk  delen vaak dezelfde ruimte. Daarnaast is er voor goed jeugdwerk ook voldoende geschikt materiaal nodig, goede afstemming (praktisch en inhoudelijk), toerusting en voldoende financiële middelen. Daar is het jeugdteam voor. Verder is hun taak de leiding te motiveren en inhoudelijk te ondersteu­nen.