Jeugdteam

Jeugdteam

Alle activiteiten in ons jeugdwerk worden geleid door gemotiveerde mensen. De diverse onderdelen van het jeugdwerk  delen vaak dezelfde ruimte. Daarnaast is er voor goed jeugdwerk ook voldoende geschikt materiaal nodig, goede afstemming (praktisch en inhoudelijk), toerusting en voldoende financiële middelen. Daar is het jeugdteam voor. Verder is hun taak de leiding te motiveren en inhoudelijk te ondersteu­nen.

Het jeugdteam is te bereiken via de mail:

Jeugdwerker

Binnen onze gemeente is er ook voor 16 uur per week een jeugdwerker actief: Janneke Buitenhuis. Zij is te bereiken via 

Kernteam jeugdwerk

Het kernteam jeugdwerk is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het jeugdwerk en houdt zich vooral bezig met visie en beleidszaken. Het kernteam jeugdwerk stemt af met de kerkenraad. In het kernteam jeugdwerk zitten de jeugdouderlingen en de jeugdwerker.

Wilt u meer weten?

Het jeugdteam is te bereiken via:

Het kernteam jeugdwerk is te bereiken via:

De jeugdwerker is te bereiken via:

Er zijn 2 jeugdouderlingen:
Gerard van Engelenburg is te bereiken via:
Christa Doornenbal is te bereiken via: