Jeugdteam

Jeugdteam

Alle activiteiten in ons jeugdwerk worden geleid door gemotiveerde mensen. De diverse onderdelen van het jeugdwerk  delen vaak dezelfde ruimte. Daarnaast is er voor goed jeugdwerk ook voldoende geschikt materiaal nodig, goede afstemming (praktisch en inhoudelijk), toerusting en voldoende financiële middelen. Daar is het jeugdteam voor. Verder is hun taak de leiding te motiveren en inhoudelijk te ondersteu­nen.

Het jeugdteam is te bereiken via de mail: jeugdteam@ngk-veenendaal.nl

Kernteam jeugdwerk

Het kernteam jeugdwerk is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het jeugdwerk en houdt zich vooral bezig met visie en beleidszaken. Het kernteam jeugdwerk stemt af met de kerkenraad. In het kernteam jeugdwerk zitten de jeugdouderlingen.

Wilt u meer weten?

Het jeugdteam is te bereiken via: jeugdteam@ngk-veenendaal.nl

Het kernteam jeugdwerk is te bereiken via: jeugdzaken@ngk-veenendaal.nl

De jeugdouderling Gerard van Engelenburg is te bereiken via: gerardvanengelenburg37@gmail.com