BASISPASTORAAT

BASISPASTORAAT

Wij geloven dat pastoraat in de basis een taak is voor en door alle gemeenteleden. Alle gelovigen samen vormen namelijk het Lichaam van Christus, met Christus als Hoofd (Rom 12, 1 Kor 12.).  Ieder lid van de gemeente heeft van God gaven ontvangen om die in te zetten in de gemeente, zodat we samen toe groeien naar Gods uiteindelijke doel (Ef.4).

In het nieuwe testament wordt dan ook veelvuldig het woordje ‘elkaar’ gebruikt. Het omzien naar elkaar, oog en hart hebben voor onze naaste, zowel binnen als buiten de gemeente, is een taak voor alle gemeenteleden en niet voorbehouden aan ambtsdragers. Het is een tweerichtingsverkeer: de ene keer geef je, de andere keer ontvang je.

Het gaat er om dat we in ontmoeting elkaar zien, bemoedigen, vertroosten en vermanen. Dit kan binnen de kringen, buurtgroepen, tijdens samenkomsten en tijdens andere ontmoetingen.

ONDERDELEN PASTORAAT

Het pastoraat in onze gemeente bestaat uit de volgende onderdelen:

VISIE EN STRUCTUUR  BASISPASTORAAT  BEZOEKPASTORAAT  HUWELIJKSPASTORAAT  GEBEDSPASTORAAT  MINISTRY  JONGERENCOACHES

Voor algemene vragen over het pastoraat kunt u het kernteam Pastoraat mailen via pastoraat@ngk-veenendaal.nl
Voor individuele pastorale vragen kunt u in de eerste plaats terecht bij uw pastoraal bezoeker of ouderling.