BEZOEKPASTORAAT

BEZOEKPASTORAAT

Binnen de NGK-Veenendaal vinden we het belangrijk dat iedereen gezien wordt.

Primair is het een taak van alle gemeenteleden om naar elkaar om te zien, 'iedereen is een priester'. Dit noemen we ook wel basispastoraat. Daarnaast streven we ernaar dat elk adres minimaal 1 keer per jaar bezocht wordt door een pastoraal bezoeker of pastoraal ouderling. Aan elke buurtgroep is een pastoraal bezoeker en/of een pastoraal ouderling gekoppeld.

Als het nodig is kan de pastoraal bezoeker of ouderling vaker langskomen dan 1x per jaar en ook in tijden van zorg of ziekte kan contact worden gezocht met de pastoraal bezoeker of ouderling. Als er behoefte is aan (tijdelijk) intensief pastoraal contact kan er iemand van het ' intensief pastoraat'  worden ingeschakeld. Dit zijn mensen die graag een tijdje met regelmaat contact hebben met een gemeentelid in tijden van moeite of zorgen. 

REGISTRATIE EN VERSLAG

Pastoraal bezoekers en ouderlingen worden officieel bevestigd in hun ambt en beloven daarbij vertrouwelijkheid. Van de pastorale bezoeken wordt de datum vastgelegd en de bezoeker of ouderling kan voor zichzelf een beknopt verslag maken van het gesprek. Daarnaast doet de pastorale bezoeker in hoofdlijnen verslag aan de verantwoordelijke ouderling over de gevoerde gesprekken. Denk aan een terugkoppeling van welke thema's in veel gesprekken terugkomen die relevant zijn voor het beleid van de kerkenraad.

ONDERDELEN PASTORAAT

Het pastoraat in onze gemeente bestaat uit de volgende onderdelen:

VISIE EN STRUCTUUR  BASISPASTORAAT  BEZOEKPASTORAAT  HUWELIJKSPASTORAAT  GEBEDSPASTORAAT  MINISTRY  JONGERENCOACHES

Voor algemene vragen over het pastoraat kunt u het kernteam Pastoraat mailen via pastoraat@ngk-veenendaal.nl
Voor individuele pastorale vragen kunt u in de eerste plaats terecht bij uw pastoraal bezoeker of ouderling.