GEBEDSPASTORAAT

GEBEDSPASTORAAT IN DE NGK-VEENENDAAL

Gebedspastoraat is een vorm van pastorale zorg binnen de gemeente, die voor alle gemeenteleden op aanvraag beschikbaar is. Bij een gewoon pastoraal gesprek ben je vaak een groot deel van de tijd met elkaar in gesprek en een relatief korte tijd samen in gebed. Bij gebedspastoraat draaien we dit als het ware om: een kort deel van de tijd wordt besteed aan gesprek met elkaar en we nemen vooral de tijd om moeiten, zorgen, pijnpunten in het leven van de gebedsvrager bij God te brengen. Een bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur, het aantal keer wordt in onderling overleg bepaald.

Wij geloven dat God met Zijn liefde de mens tegemoet wil komen in zijn gebrokenheid om herstel te bieden. God wil ons in alle opzichten heel maken; Hij geneest wonden, Hij vergeeft zonden, Hij verbreekt bindingen en Hij verlost van tegenkrachten (Psalm 103:3-5). In het gebedspastoraat strekken we ons uit naar dat herstel en nemen we de tijd om samen God te zoeken. Vanuit het verlangen dat de gebedsvrager zal groeien in relatie met God en mensen.

Jezus zegt in Johannes 10:10 dat Hij is gekomen om ons het leven te geven in alle volheid. Dat geeft vrijheid. We geloven dat we echt in die vrijheid mogen staan met elkaar. Niet vanwege onze verdiensten, maar omdat Jezus alles voor ons betaald heeft om waarlijk vrij te zijn.

WAAROM GEBEDSPASTORAAT?

Waarom hebben we hier een apart onderdeel voor in het pastoraat? Je kunt toch ook zelf of met bijvoorbeeld je kring of gezin bidden? Dat zijn vragen die regelmatig gesteld worden. Allereerst geloven we in de kracht van samen bidden. God belooft in zijn Woord dat waar 2 of 3 in zijn Naam samen zijn, Hij in hun midden is. Vanuit deze belofte vertrouwen er op dat God in ons midden is als we met 2 leden van het gebedspastoraat bidden voor een broeder of zuster. Daarnaast leert de ervaring dat het erg waardevol is om met elkaar de tijd te nemen om Gods aangezicht te zoeken en verschillende aspecten van iemands leven bij God te brengen. Ook nemen we vaak tijd om samen stil te zijn voor God. We merken dat God ook in deze stilte werkt en spreekt.

TEAM

Gebedspastoraat is een vorm van pastoraat en dus geen hulpverlening of therapie. Wel kunnen er punten naar boven komen tijdens het pastoraat die kwetsbaar zijn of blijkt dat hulpverlening wel nodig is. Daarom is het team van bidders binnen dit onderdeel van het pastoraat goed toegerust om passende zorg te kunnen bieden en waar nodig door te verwijzen. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via gebedspastoraat@ngk-veenendaal.nl

ONDERDELEN PASTORAAT

Het pastoraat in onze gemeente bestaat uit de volgende onderdelen:

VISIE EN STRUCTUUR  BASISPASTORAAT  BEZOEKPASTORAAT  HUWELIJKSPASTORAAT  GEBEDSPASTORAAT  MINISTRY  JONGERENCOACHES

Voor algemene vragen over het pastoraat kunt u het kernteam Pastoraat mailen via pastoraat@ngk-veenendaal.nl
Voor individuele pastorale vragen kunt u in de eerste plaats terecht bij uw pastoraal bezoeker of ouderling.