JEUGDPASTORAAT

JEUGDPASTORAAT

Een van de belangrijkste speerpunten binnen pastoraat (dus ook voor jongerenpastoraat) is dat iedereen zich gezien weet. Binnen het jeugdwerk liggen er bij club en catechesewerk hiervoor gouden kansen. Zo ziet een clubleider zijn jongeren tweewekelijks en de catecheet wekelijks.

Binnen het club-werk van onze gemeente wordt er gewerkt met vaste leiders. Elke leider heeft een aantal jongeren waar hij of zij mentor van is. Dit houdt in dat deze leider een groepje jongeren in het oog houdt tijdens club, maar ook buiten club om contact met deze jongere(n) heeft. Clubleiders bouwen zo een band op met jongeren en hebben  er zicht op of het wel of niet goed gaat met een jongere. Deze vorm van pastoraat wordt ook wel basispastoraat of relationeel jeugdwerk genoemd.

Basispastoraat vormt het fundament van het jeugdpastoraat. Maar jongeren, die om welke reden dan ook, niet naar club en/of catechisatie gaan, worden nog niet of niet zo frequent gezien als we zouden willen. Ook zijn er jongeren die een periode even niet zo lekker in hun vel zitten; het loopt op school niet lekker, er zijn moeiten en zorgen in het gezin. Ook voor deze jongeren willen wij er als gemeente zijn.

Voor deze groep is het jeugdpastoraal team. Het doel van dit team is jongeren die nog niet in het oog zijn zien en een tijdje met jongeren oplopen die dat nodig hebben.

Het jeugdpastoraat wordt aangestuurd door het kernteam jeugdwerk. In dit team zitten de jeugdouderling en de jeugdwerker en een derde lid. De jeugdouderling neemt deel aan het pastoraal overleg. Hierdoor kan er een uitwisseling plaatsvinden over pastoraat aan volwassenen en kinderen uit hetzelfde gezin. Voorbeeld: Tijdens het pastoraal overleg wordt er een gezinssituatie besproken die extra zorg vraagt. Het kernteam kan dan besluiten een jeugdpastoraalbezoeker (JPB-er)  contact te laten opnemen met de jongeren of de jeugdleider van deze jongeren. Hoe het met de jongeren gaat kan dan ook weer teruggekoppeld worden aan het pastoraal overleg. Zo is iedereen in beeld en ontvangt iedereen gepaste zorg.

Betekent het dan dat als een jongere gesprekken heeft met een Jeugdpastoraal bezoeker (JPB-er) dat hij of zij problemen heeft? Ja en Nee! Natuurlijk kan het zo zijn dat een jongere even niet zo lekker in zijn vel zit en een JPB-er een tijdje met hem of haar oploopt. Maar het kan ook zo zijn dat een dienst je geraakt heeft of dat je vragen hebt waar je graag eens met iemand over zou wil sparren. Het JPB team is er voor de jongeren. Ze zullen dan ook op sommige jeugdactiviteiten te vinden zijn om de drempel zo laag mogelijk te laten zijn om een gesprekje met ze aan te knopen.

CONTACT

Het jeugdpastoraalteam is te bereiken via het kernteam:

ONDERDELEN PASTORAAT

Het pastoraat in onze gemeente bestaat uit de volgende onderdelen:

VISIE EN STRUCTUUR  BASISPASTORAAT  BEZOEKPASTORAAT  HUWELIJKSPASTORAAT  GEBEDSPASTORAAT  MINISTRY  JEUGDPASTORAAT

Voor algemene vragen over het pastoraat kunt u het kernteam Pastoraat mailen via
Voor individuele pastorale vragen kunt u in de eerste plaats terecht bij uw pastoraal bezoeker of ouderling.